חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון אתר "ממעמקים"

מבוא

תקנון זה יהנו מסמך משפטי מחייב, והנהלת האתר שומרת על זכותה לשנותו בכל עת. יש לעיין
בתקנון האתר לפני הרכישה / ההתקשרות.
אתר ממעמקים ("האתר") מופעל ע"י ע"מ 201250552"( החברה") ומשמש גם בתור אתר
מכירות לרכישת פריטי יודאיקה ספרי קודש תשמישי קדושה ומתנות ("המוצר").
האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן
שווה. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. עצם רכישת המוצר
באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה

האתר מאפשר ללקוחות קנייה של המוצר באמצעות האינטרנט. ניתן לרכוש את המוצר באתר
בכל עת עד לגמר המלאי. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות
אפליקצית ביט בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי. מחיר המוצר באתר
כולל את המע"מ. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת
וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של
החברה עד 48 שעות ממועד קבלת המוצר ע"י הלקוח או מי מטעמו. ביטול העסקה יהיה בתוקף
אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת
המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית כשהיא שלמה
בצירוף החשבונית המקורית ובתוך 7 ימים ממועד קבלת אישור אישור החברה על ביטול
העסקה.
במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח סך בשווי של הפריט שהוחזר, בהתאם למחירו
במועד הרכישה או במועד ביטול העסקה הנמוך מביניהם, בניכוי דמי ביטול בסך של %5 מערך
המוצר או 100 ש"ח הנמוך מבינהם.
אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות
משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל
תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות
מקור אחר.
לא ניתן להחזיר או להחליף מוצר לאחר שבוצע בו שימוש כל שהוא; לא ניתן להחזיר או להחליף
מוצר שבוצעה בו ריקמה/הטבעה/חריטה אישית ו/או כיוצ"ב; לא ניתן להחזיר מוצר שהוזמן
במיוחד עבור הלקוח ושאינו מוגדר ע"י החברה כ "מוצר מדף"; לא ניתן להחזיר מוצר המוגדר
ע"י החברה כמוצר עונתי )מוצרי חגים כגון: חנוכיות, שמן להדלקת נרות חנוכה; קערות לפסח;
מחזורים וכיוצ"ב(.
הודעה על קבלת מוצר פגום או שבור תעשה על ידי הלקוח מייד במועד קבלת המוצר. החלפת
המוצר הפגום בתקין תעשה על חשבון החברה )בישראל בלבד; עלויות וטיפול שילוח מוצר לחו"ל
יהיו באחריות הלקוח(. החברה לא תהא אחראית ושומרת לעצמה הזכות שלא לטפל בהודעה
כאמור לאחר שחלפו למעלה מ 24 שעות ממועד קבלת המוצר ע"י הלקוח ו/או מי מטעמו.
החברה עושה מאמצים לעדכן זמינות המוצרים באתר באופן שוטף. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים
של חוסרים במלאי שלא עודכנו באתר בשגגה או מכל סיבה שהיא. בהתאם, חברת ממעמקים
תוכל להודיע ללקוח על ביטול עסקה או לעכב אספקה במידה ומוצר אזל מהמלאי.

אספקה והובלת המוצר

החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר
מכירות, בתוך 5 ימי עסקים. החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או
אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה. משלוח המוצר
יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ולחילופין הלקוח רשאי לאסוף את המוצר
מחנות "ממעמקים" ברחוב ויצמן 6 בנתניה, באופן עצמאי, בשעות הפעילות ובתיאום מראש.
מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח, למעט אם צוין אחרת.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון – 052-2228333

אחריות ושירות

האחריות למוצר מכסה פגמים בהתאם לאחריות היצרן ו/או היבואן; בחברה תישא באחריות
רק על פגמים אשר נגרמו על ידה, ובכל מקרה אחר החברה תתווך ו/או תקשר בין הלקוח ליצרן
ו/או היבואן ו/או נציגיהם.
האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו צילום חשבונית מס ורק אם הרכישה נעשתה
באמצעות האתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש
המקורי של המוצר.
הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לכל היותר לתיקון או להחלפה
של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על
מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
מבלי לפגוע באמור לעיל, אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה
מהפעלה שגויה ו/או אחסנה ו/או התקנה שגויה ו/או כל חריגה מהוראות והמלצות היצרן
והיבואן. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי
במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה
האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם
של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי
הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

אבטחת מידע ופרטיות

חברת ממעמקים, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעמה ובהתאם לאותם
הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים
המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק
מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא
מורשה.
החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את
הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או
מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין
הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש
תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית

דילוג לתוכן